Adam Kortowski, M.D.

Amerykańska Izba Medycyny Wewnętrznej

Przychodnia KWOKA Kortowski
Szczecin, ul. Reduty Ordona 54/1

091 4335780, 697 744 475
Dyplom Amerykańskiej Izby Medycyny Wewnętrznej